Tư vấn

Wolverine Boots – Tiêu chuẩn khởi động an toàn của Hoa Kỳ

Bài viết này thảo luận về ủng an toàn chẳng hạn như ủng Wolverine đáp ứng các tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ và giúp giảm chấn thương ở những nơi làm việc cần cù.

Với Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp năm 1970, Quốc hội đã thành lập Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. OSHA như đã biết, có nhiệm vụ đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên, bằng cách thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn làm việc nhằm thúc đẩy an toàn tại nơi làm việc.

Để xác định những gì cấu thành giày bảo hộ, OSHA đã thiết lập ba tiêu chuẩn cấu tạo giày. Giày dép tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn nào trong số này được coi là chấp nhận được trong hướng dẫn của họ về quần áo bảo hộ.

Những tiêu chuẩn này là:

  • ASTM F-2412-05 – “Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để bảo vệ chân” và ASTM F-2413-05 – “Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các yêu cầu về hiệu suất đối với giày bảo hộ”
  • ANSI Z41-1991, “Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ về Bảo vệ Cá nhân — Giày bảo hộ”
  • ANSI Z41-1999, “Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ về Bảo vệ Cá nhân — Giày bảo hộ”

Ủng Wolverine được sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn này và có nhiều cách kết hợp tính năng an toàn khác nhau để đảm bảo bạn nhận được sự bảo vệ cần thiết.

Trong dân số nói chung, một số nhãn hiệu giày bảo hộ lao động khác phổ biến hơn, nhưng trong số những người thực sự đi ủng bảo hộ lao động, giày Wolverine nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Được thành lập tại Hoa Kỳ hơn 100 năm trước, những đôi giày bảo hộ lao động này tổng kết tinh thần tiên phong của người Mỹ đã xây dựng nên quốc gia vĩ đại này.

Ủng người sói chẳng hạn như các dòng sản phẩm ‘Mckay’ và ‘Fusion Technology’ là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách và các tính năng của ủng an toàn. Những đôi ủng này sẽ đi được quãng đường dài và giữ cho bạn cảm giác vững vàng trên đôi chân của mình trong nhiều giờ.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Logan X, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *